METKOVIĆ d.o.o. ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU OTPADNIH VODA | Dezinfekcija I Distribucija Vode | Odvodnja I Pročišćavanje Otpadnih Voda | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, METKOVIĆ

METKOVIĆ d.o.o. ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU OTPADNIH VODA
Dezinfekcija I Distribucija Vode
Odvodnja I Pročišćavanje Otpadnih Voda
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, METKOVIĆ

 

METKOVIĆ d.o.o. ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU OTPADNIH VODA | Dezinfekcija I Distribucija Vode | Odvodnja I Pročišćavanje Otpadnih Voda | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, METKOVIĆDanašnje društvo METKOVIĆ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda pravni je slijednik KOMUNALNE USTANOVE METKOVIĆ osnovane 1956 g. kojoj se 1962 g. priključilo poduzeće VODOVOD METKOVIĆ – u izgradnji, upravo s ciljem izgradnje vodoopskrbne i kanalizacijske mreže za područje općine Metković.

Sukladno zakonskim potrebama u svom postojanju nekoliko je puta vršilo statusne promjene 1995 preoblikovan je u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Grada Metkovića ali uvijek je vodoopskrba i odvodnja ostajala primarna poslovna djelatnost.

Posljednju statusnu promjenu METKOVIĆ d.o.o. izvršio je 2011g. odvajajući iz svog djelokruga poslovanja komunalne djelatnosti, te upisuje skupljanje pročišćavanje i opskrbu vodom kao jedinu djelatnost.

METKOVIĆ d.o.o.distribuira prirodnu vodu nakon dezinfekcije sa izvorišta DOLJANI u BiH odakle se vodom snabdijeva Grad Metković, osim naselja Prud i Vid koji se vodom snabdijevaju sa izvorišta Prud.
Vodu s tih izvorišta također distribuira na područje općine Zažablje i općine Kula Norinska.


SUSTAVI UPRAVLJANJA

METKOVIĆ d.o.o. ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU OTPADNIH VODA | Dezinfekcija I Distribucija Vode | Odvodnja I Pročišćavanje Otpadnih Voda | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, METKOVIĆ


VODOOPSRKBNI SUSTAV METKOVIĆ

Vodoopskrbni sustav Metković se snabdijeva sa dva vodozahvata, sa izvorišta Doljani (BIH) i sa izvorišta Prud.
Sa vodozahvata Doljani (krški izvor) eksploatacija se provodi konstantno od 1965.g. Kapacitet izvora je 212 l/sec.

Voda iz izvorišta Doljani transportira se kroz magistralni cjevovod od nodularnog lijeva nazivnog promjera DN 350 mm, u dužini od 2.710,00 m¹ do vodospreme Metković 1, koja je kapaciteta 2.000,00 m³ i na nadmorskoj visini 83,0 m.n.m.

Iz vodospreme Metković 1 u vodospremu Metković 2 voda se transportira gravitacijski. Vodosprema Metković 2 je kapaciteta 1.000,00 m³ i nalazi se na nadmorskoj visini od 55,0 m.n.m.

U sastavu Vodoopskrbnog sustava Metković se nalaze i područni vodoopskrbni sustavi slijedećih naselja : Dubravica, Glušci, Prud, Vid i Krvavac 2.

Naselja Prud, Vid i Krvavac 2 se vodom snabdijevaju sa izvorišta Prud koji je u sustavu regionalnog vodovoda NPKLM-a, ali ulaze u naš sustav jer su ta naselja pod našom distribucijom.

Za susjednu općinu općinu Zažablje naš sustav isporučuje vodu preko vodospreme Bijeli Vir koja se nalazi u našem nadzorno upravljačkom sustavu.
METKOVIĆ d.o.o. ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU OTPADNIH VODA
Dezinfekcija I Distribucija Vode
Odvodnja I Pročišćavanje Otpadnih Voda
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, METKOVIĆ
METKOVIĆ d.o.o. ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU OTPADNIH VODA
Adresa: Mostarska 10, HR-20350 Metković
Direktor: 020 690 158
Tehnička služba/Pravna služba: 020 690 157
Računovodstvo i financije: 020 690 689 , 020 690 688
Fax: 020 685 342
E-mail: info@vodovod-metkovic.hr
Web: www.vodovod-metkovic.hr