KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT | RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE | NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA

KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT | RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE | NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA

 

KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT RAČUNOVODSTVENE KNJIGOVODSTVENE USLUGE NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINAKNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT d.o.o.
osnovan je 2010. godine sa ciljem pružanja računovodstvenih usluga poduzećima i samostalnim djelatnostima (obrtima, OPG – ima, slobodnim zanimanjima) svih grana gospodarstva.

Naš tim čine visokoobrazovani djelatnici koji poslu pristupaju stručno uz redovite edukacije i svakodnevno praćenje zakonskih propisa, te suradnjom sa dvije savjetodavne kuće.

Klijentima se posvećujemo individualno, profesionalno, ažurno i najsloženije poslove odrađujemo vrlo brzo, te smo time idealan izbor za Vas i Vaše poslovanje.


KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE ZA TVRTKE

• Izrada računovodstvenih politika KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA
• Vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige
• Knjigovodstvo kupaca i dobavljača
• Knjiženje ulaznih (URA) i izlaznih (IRA) dokumenata te njihova klasifikacija
• Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-A
• Evidencija dugotrajne imovine i obračun amortizacije
• Tromjesečno dostavljanje bilanci na zahtjev korisnika
• Popunjavanje izvještaja za potrebe državnih institucija
• Izrada poreznih evidencija
• Godišnji financijski izvještaj: bilanca, račun dobiti i gubitka, PD obrazac
• Prijave/odjave radnika
• Obračun plaće sa svim popratnim izvještajima


KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE ZA OBRTE

• Knjiga primitaka i izdataka KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA
• Knjiga prometa
• Evidencija o tražbinama i obvezama
• Popis dugotrajne imovine-obrazac DI
• Knjiga ulaznih i izlaznih računa (ako je u sustavu PDV-a)
• Prijava poreza na dohodak
• Pripadajući obrasci uz Prijavu poreza na dohodak
• Prijave/odjave radnika
• Obračun plaće sa svim popratnim izvještajima
KONTAKT

KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT | RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE | NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA
KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT
Adresa: Vladimira Varićaka 15, 10010 NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA
Kontakt osoba: Biserka Sedmak
Telefon: +385 1 558 4731
Mobitel: +385 91 767 59 34
Mobitel: +385 91 445 53 48
Fax: +385 1 558 4731
Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak 8:00 – 16:00
Email: biserkinput@gmail.com
Web: www.knjigovodstvo-biserkinput.hr