CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA | Zbrinjavanje, Njega I Stalni Smještaj Mentalno Oboljelih Osoba | KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA | Zbrinjavanje, Njega I Stalni Smještaj Mentalno Oboljelih Osoba | KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA | Zbrinjavanje, Njega I Stalni Smještaj Mentalno Oboljelih Osoba | KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA je jedina ustanova u Republici Hrvatskoj registrirana za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji za odrasle osobe s invaliditetom-mentalnim i intelektualnim oštećenjima.
Riječ je o osobama kod kojih je istodobno prisutno mentalno oštećenje i psihički poremećaj.

Zbog specifične kombinacije dijagnoza, i to onih koji se manifestiraju kao poremećaji teže naravi, ustanova zbrinjava korisnike iz cijele Hrvatske i pruža usluge stalnog smještaja.


Ukupni kapacitet ustanove u sjedištu Centra za rehabilitaciju Nada u Karlovcu, Karlovačka županija omogućuje pružanje usluga smještaja, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije za najviše 194 korisnika.

Podružnica u Vojniću omogućuje smještaj 175 osoba.

Briga o korisnicima povjerena je stručnom kadru ustanove i to:

 • socijalni radnik
 • defektolog
 • fizioterapeut
 • radni terapeut
 • medicinska sestra

Vanjski stručnjaci članovi stručnog tima ustanove su:

 • liječnik specijalist opće medicine
 • liječnik specijalist fizijatar
 • liječnik specijalist psihijatar

Tehničko osoblje koje se brine o korisnicima su ekonom ustanove, administrativno osoblje  te ostalo tehničko osoblje neophodno za pružanje usluga smještaja i prehrana.


Centar za rehabilitaciju NADA nudi usluge:
 • stanovanja i prehrane prema normativima
 • njege i brige o zdravlju
 • fizikalne terapije
 • radne terapije
 • socijalnog rada
 • psihosocijalne rehabilitacije

Zdravstvena skrb o korisnicima obuhvaća: provođenja mjera opće i specijalne njege korisnika, primjena i nadzor terapije prema pisanoj uputi liječnika te provođenje zdravstvene skrbi u ustanovi od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite ( liječnik opće prakse,stomatolog ), te liječnika specijalista( psihijatar, fizijatar i ginekolog).

Radno terapijske aktivnosti osmišljene su kroz individualni i grupni rad s obzirom na potrebe i sposobnosti korisnika i to kroz proizvodno kreativne aktivnosti, radno okupacijske aktivnosti,aktivnosti svakodnevnog života, glazboterapija, drama terapija te slobodno vrijeme i socijalizacija.

Rad fizioterapeuta sastoji se od  provođenja kineziterapije odnosno medicinske gimnastike te fizikalnih procedura ( elektrostimulacija i terapija ultrazvukom).
CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA | Zbrinjavanje, Njega I Stalni Smještaj Mentalno Oboljelih Osoba | KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA – Zbrinjavanje I Njega Mentalno Oboljelih Osoba    
Adresa: Hrvatske Bratske Zajednice 26, 47000 KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Kontakt osoba: Nikola Joksović,dipl.oec
Telefon: +385 47 613 960
Fax: +385 47 613 961
Web: //www.centar-nada.hr
E-mail: info@centar-nada.hr